Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

SZTUKA JAKO IDEA, LUDZIE, CZAS. W KRĘGU POLSKIEGO KONCEPTUALIZMU. / Art as an Idea, as People, as Time. In the Sphere of Polish Conceptualism.


Obraz a idea. Estetyczno-antropologiczne paradoksy sztuki konceptualnej (implikacje ikonoklastyczne) / Image and Idea. Aesthetic and Anthropological Paradoxes of Conceptual Art (Iconoclastic Implications) / Wioletta KAZIMIERSKA-JERZYK

Jan Berdyszak

Jan Berdyszak
Miejsce rezerwowane, 1973-74, akryl, deska, 93x105

Jan Berdyszak
Miejsce rezerwowane w poruszeniu, 1973, akryl, papier, 73x53

Jan Berdyszak
Miejsce zarezerwowane, 1974-75, akryl, deska, 66x76xmin30 (chodzi o to, że praca ma być złożona na szerokość min 30cm)

Grzegorz Sztabiński

Grzegorz Sztabiński
Logika kwadratu, 1976, olej

Grzegorz Sztabiński Grzegorz Sztabiński
Grzegorz Sztabiński Grzegorz Sztabiński
Grzegorz Sztabiński Grzegorz Sztabiński
Lata osiemdziesiąte, 1991, rysunek na pierwszej stronicy mojego artykułu.

Grzegorz Sztabiński
Milczący collage, 1988-2004, olej, papier


KwieKulik i konceptualizm w uwarunkowaniach PRLu. Przyczynek do analizy problemu / KwieKulik and Conceptualism in the People's Republic of Poland (PRL). A Contribution to the Problem Analysis / Tomasz ZAŁUSKI

KwieKulik

kwiekulik
Precz z konceptualizmem - nowinką z Zachodu, z cyklu "Sztuka komentarza", 1974

kwiekulik kwiekulik
Działania z Dobromierzem, 2 detale, "czasoskutki estetyczne" rejestrowane na barwnych diapozytywach, 1972-74

kwiekulik
Stół z X-ami (Działanie z niewiadomą "x"), wystawa Nowa Generacja, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1974

kwiekulik
Koło KwieKulik, 1976

kwiekulik
Działanie na obrazie Edwarda Dwurnika 'Owoce ziemi' w trakcie I wystawy w PDDiU, 1975

kwiekulik
"Rozsyłka" z trawestacją tekstu Wiesława Borowskiego o Tadeuszu Kantorze, 1976

kwiekulik
"A. Sztuka nieświadomie zła i B. Sztuka świadomie zła" - dwie doskonałości, "rozsyłka", 1976

kwiekulik
Działanie na głowę (tzw. Pomnik doznający), Krakowskie Przedmieście, Warszawa, 04-06.05.1979

kwiekulik
Prezentacja materiałów z archiwum KwieKulik w Walter Phillips Gallery, Banff, Kanada, 1985


Tautologie konceptualistyczne / Conceptual Tautologies / Grzegorz SZTABIŃSKI

Jarosław Kozłowski

Jarosław Kozłowski
continuum xxI

Jarosław Kozłowski
continuum xxv

Jarosław Kozłowski Jarosław Kozłowski
Ćwiczenia z semiotyki, 1977

Jan Chwałczyk

Jan Chwałczyk
Portret sztuki, 1972, papier, płyta, złota rama

Wanda Gołkowska

Wanda Gołkowska
Dezaprobator 72, wystawa Atelier 72, Galeria Demarco, Edinburgh, 1972


Konceptualizm jako konceptyzm / Conceptualism as Conceptism / Kazimierz PIOTROWSKI

Andrzej Partum

Andrzej Partum
Andrzej Partum, 1975, fot. Zygmunt Rytka

Andrzej Partum
Pogarda, 1976


Foto Medium Art / Foto Medium Art / Jerzy OLEK

Foto-Medium-Art

Foto-Medium-Art

Foto-Medium-Art

Foto-Medium-Art

Foto-Medium-Art

Foto-Medium-Art

Foto-Medium-Art

Foto-Medium-Art

Foto-Medium-ArtDziałania konceptualne w łódzkim środowisku plastycznym na przykładzie Grupy Konkret / Conceptual Activities within the Artistic Environment of Łódź by the Konkret Group / Karolina JABŁOŃSKA

grupa Konkret
Trzecia wystawa Grupy Konkret


... prosta nieskończona ... Wanda Czełkowska, Krystian Jarnuszkiewicz, Andrzej Wojciechowski / ... a straight infinite line ... Wanda Czełkowska, Krystian Jaruszkiewicz, Andrzej Wojciechowski / Dorota GRUBBA

Wanda Czełkowska

Wanda Czełkowska
przy swojej realizacji Stół, 1971, Spotkania krakowskie, Pałac Sztuki w Krakowie (od 18 XII 1971), fot. archiwum artystki

Wanda Czełkowska
Stół, projekt 1968-1971, fot. archiwum artystki

Wanda Czełkowska
przy swojej realizacji Stół, 1971, Spotkania Krakowskie, Pałac Sztuki w Krakowie (od 18 XII 1971), Tą wielkoformatową fotografię pokazywano na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Edynburgu Atelier 1972, w Muzeum Sztuki Współczesnej. fot. archiwum artystki

Wanda Czełkowska
fotografia jako autoportret w wydanym w 1971 przez Galerię Krzysztofory katalogu pt. Wanda Czełkowska. Stół. fot. arch. artystki

Wanda Czełkowska
Bezwzględne wyeliminowanie rzeźby jako pojęcie kształtu, 1972, 66 płyt betonowych, 66 punktów oświetlenia elektrycznego (niczym nie osłonięte żarówki, umieszczone w kwadratowych modułach z białego płótna); wtedy powstał projekt przestrzennego modelu prezentowany w 1973 w Galerii Pokaz w Krakowie i na wystawie PORÓWNANIA w BWA w Sopocie. Realizacja w skali 1:1 w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w 1995, w ramach wystawy Wokół rzeźby polskiej lat 70. i 80. CRP w Orońsku, fot. archiwum artystki.

Wanda Czełkowska
Bezwzględne wyeliminowanie rzeźby jako pojęcie kształtu, 1972 (wizualizacja na fotogramach 1m x 0,70m), po prawej Zielona głowa, 1973 (zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie), Fryz 1973, fragment wystawy Laureatów Nagrody Sekcji Krytyki i Informacji Plastycznej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Krakowie (W. Czełkowska, J. Nowosielski, J. Panek, A. Rząsa) w Galerii ZPAP PRYZMAT w Krakowie, I 1973, fot. arch. artystki.

Wanda Czełkowska
Ściana, 1975, Muzeum Narodowe w Krakowie, fot. arch. artystki

Wanda Czełkowska
Ściana, 1975, Muzeum Narodowe w Krakowie, fot. arch. artystki

Wanda Czełkowska
Ściana, 1975, Muzeum Narodowe w Krakowie, fot. arch. artystki

Wanda Czełkowska
Ściana, 1975, Muzeum Narodowe w Krakowie, fot. arch. artystki

Wanda Czełkowska
Rzeźba parkowa zamknięta czyli prosta nieskończona, (belki świerkowe średnicy 10x10 cm, śruby 16 mm, długość 45m x 5,20 wysokość), Galeria Oranżeria, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 1996, fot. arch. artystki

Wanda Czełkowska
Koniec wieku czyli prosta nieskończona, Kwadrat, Koło + Prosta, [szkło przezroczyste średnicy 280 cm prostopadle do kwadratu - szkło czarne 280x280 cm + prosta (metal) przechodząca przez koło i kwadrat] 1996/1997. Pokazywana m.in. na wystawie UTOPIA I WIZJA w CRP w Orońsku i Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w 2000, fot. arch. artystki

Krystian Jarnuszkiewicz

Krystian Jarnuszkiewicz Krystian Jarnuszkiewicz
Obiata Xaweremu Dunikowskiemu, 1975, Muzeum Narodowe w Krakowie [kolumna z tekstem na ścianie bocznej (hasło Obiata ze Słownika Języka Polskiego S. B. Lindego w oryginalnej wersji graficznej), sześcian ze stali ustawiony na podstawce z kauczuku, płótno krochmalone i zaprasowane, sześcian z gliny w płótnie]. Prezentowana m.in. na wystawie Sztuka i tekst w galerii Repassage 1979, i Magowie i Mistycy (2001) w CSW Zamku Ujazdowskim, fot. archiwum artysty

Krystian Jarnuszkiewicz
Obiata Xaweremu Dunikowskiemu, 1975, detal: hasło Obiata ze Słownika Języka Polskiego S.B.Lindego w oryginalnej wersji graficznej), fot. archiwum artysty.

Andrzej Wojciechowski

Andrzej Wojciechowski
Cokół samowystarczalny, projekt i idea prezentowane w ramach Sympozjum Wrocław '70, fot. archiwum artysty.

Andrzej Wojciechowski
SALVE, cyklu fotografii z wyburzonej dzielnicy Wrocławia, 1970.

Andrzej Wojciechowski
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI, STANISŁAW DRÓŻDŻ, KULA I KAMIEŃ - DWIE DOSKONAŁOŚCI, 1974, fot. archiwum Andrzeja Wojciechowskiego.

Kula gdy jest, jest niedoskonała
Gdy nie jest, jest doskonała
Kamień, gdy jest i nie jest, jest doskonały

publikowane m.in. w: Ludwiński Jerzy, Sztuka pęknięć - sztuka kolekcji, "Kultura" (Warszawa) 1976 nr 20, 16 maja.

Andrzej Wojciechowski Andrzej Wojciechowski

Wieża radości, przy udziale Mieczysława Zdanowicza, wys. 10m, projekt zrealizowany we Wrocławiu w 23 lipca 1970 z mieszkańcami miasta, fot. archiwum artysty.

Andrzej Wojciechowski
Kwiatek, pokazywany na wystawie okręgowej we Wrocławiu - 1970 oraz kolejna wersja na EXPOSITON DES ARTISTES ETRANGERS BOURSIERS DU GOUVERNEMENT FRANCAIS, Cité Internationale des Arts - 18 rue de l'Hôtel de Ville w Paryżu - 1973, fot. archiwum artysty.

    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ