Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    


BIBLIOTEKI / LIBRARIES


Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 22

Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków

Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, 20-950 Lublin

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, 90-237 Łódź

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, skr. poczt. 526

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. K. Szajnochy 10, 50-076 Wrocław

Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28,00-950 Warszawa

Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk

Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, 15-950 Białystok

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 39/41, 85-034 Bydgoszcz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. G. Narutowicza 4, 20-950 Lublin

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, skr. poczt. 170

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Nowych Druków Ciągłych, ul. Sołtysowicka 24, 51-168 Wrocław

Biblioteka Kórnicka, Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań

Biblioteka Raczyńskich, pl.Wolności 19, 61-739 Poznań


BIBIOTEKI ASP / LIBRARIES of FINE ARTS ACADEMIES

ASP w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

ASP w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

ASP w Katowicach, ul. Koszarowa 19, 40-068 Katowice

ASP we Wrocławiu, Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław

ASP w Krakowie, Biblioteka Główna, ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Biblioteka Główna UAP, pl. Wielkopolski 9, 61-746 Poznań

ASP w Warszawie, ul.Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa


BIBLIOTEKI INSTYTUTÓW HISTORII SZTUKI / LIBRARIES of ART HISTORY INSTITUTES

Uniwersytet Łódzki, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, ul. Franciszkańska 1/5, 91-431 Łódź

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki, Al. Niepodległości 4, 61-809 Poznań

Uniwersytet Zielonogórski, Specjalistyczna Biblioteka Sztuki, ul. Wiśniowa 10, 65-517 Zielona Góra

Uniwersytet im.Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Instytutu Sztuk Pięknych, Al. Kraśnicka 2B, 20-718 Lublin

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Sztuki, ul. Mazowiecka 43, 30-019 Kraków

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki, ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków

Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław

Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki, ul. Bielańska 5, 80-952 Gdańsk

Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Instytut Sztuki, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz

UMK w Toruniu, Katedra Historii Sztuki i Kultury, ul. Mickiewicza 121, 87-100 Toruń


Zainteresowanych subskrybcją pisma Sztuka i Dokumentacja prosimy o kontakt e-mail:
Anyone interested in subscribing the Art and Documentation journal we ask to e-mail:

journal@doc.art.pl

    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ