obrazek obrazek
  baner pisma   
ZAWAROŚĆ - NUMER BIEŻĄCY i ARCHIWALNE
NASTĘPNE NUMERY
DLA AUTORÓW
GDZIE NAS ZNALEŹĆ?

 O SiD 

REDAKCJA

RADA NAUKOWA

WYDAWCA

WSPÓŁPRACA

BIURO / KONTAKT

NEWSLETTER

obrazek

obrazek

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.
Poszukujemy redaktorów współpracujących w rozmaitych miastach i ośrodkach akademickich.

Propozycje artykułów i tematów prosimy nadsyłać na adres: journal@doc.art.pl. Zapraszamy do nadsyłania materiałów archiwalnych i dokumentacji.


TERMIN nadsyłania propozycji do SiD #30 - 1 kwietnia 2024; do SiD #31 - 1 września 2024.

Prosimy przeczytać założenia redakcyjne i edytorskie oraz zasady etyki wydawniczej

Sztuka i Dokumentacja publikuje teksty w formule Open Access na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Oznacza to, że oryginalny tekst może być przetwarzany, kopiowany i redystrybuowany w dowolnym medium lub formacie, także komercyjnie, pod warunkiem podania jego autora/ki.
Postanowienia licencyjne Creative Commons dotyczące ponownego wykorzystania nie mają zastosowania do zawartości, która nie jest pierwotna dla danej publikacji Open Access (np. wykresy, grafiki i rysunki, zdjęcia, dokumenty, reprodukcje dzieł, cytaty, itp.) i na ich ponowne użycie może być wymagana zgoda posiadacza praw do tych materiałów. Obowiązek pozyskania stosownej informacji i zgody należy tu do strony wykorzystującej taki materiał.


Lista recenzentów.

nakład 300 egz.

kod ISSN
e-ISSN 2545-0050
doi:10.32020/ARTandDOC

facebook

Sztuka i Dokumentacja znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - 70 pkt.

 
   

 

    CEEOL   CEJSH   BazHum   EBSCO   PBC   POL-index
 

 

  Biblioteka Nauki   DOAJ   esci  
kod   kod