Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

 Academy of Fine Arts in Gdansk
 Targ Węglowy 6
 80-836 Gdańsk
 Poland


 ph. + 48 791 123 939

journal@doc.art.pl   koperta
    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ