Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

Zamówianie prenumeraty / Ordering subscription

Cena w prenumeracie 20 zł (plus koszt wysyłki poleconej krajowej 5 zł) / Subscription price - 20 zlotys (plus mailing cost).

Można zamawiać także numery archiwalne / You can also order back issues.

Wpłat za prenumeratę pisma prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja / Subscription can by paid to the Art and Documentation Association bank account:

Bank Ochrony ¦rodowiska (BO¦)
SWIFT EBOSPLPW
IBAN PL02154012452056480891600001

Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja
ul. Wschodnia 29/3
90-272 ŁódĽ

Prosimy o zaznaczenie w poleceniu przelewu "Prenumerata SiD" oraz podanie dokładnego adresu pocztowego odbiorcy przesyłki,
a także o przesłanie informacji o zamówieniu prenumeraty na e-mail: journal@doc.art.pl

Please, indicate "Subscription SiD" on the money transfer, provide us with a detailed mailing address of the recipient and send us an e-mail about your order to: journal@doc.art.pl

Back issues available:
Subscription includes shipping costs:

    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ